Μοιραστείτε το

Εγκύκλιος 47 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 472593

Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α’/19-06-2021) και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

Loading...

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4808/2021 ΦΕΚ Α΄101 / 19-6-2021

Απόφαση Αριθμ. Φ.60000/61782/12004 ΦΕΚ Β΄4149 Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή