Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6-12-2022 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ 574731/06-12-2022 Επικαιροποίηση διαδικασίας ως προς την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών υποθέσεων από τις δομές του Φορέα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση διαδικασίας ως προς την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών υποθέσεων από τις δομές του Φορέα

12-8-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 31 Αρ. Πρωτ. 373773 Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών.

ΘΕΜΑ: Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4915/2022 και της σχετικής ΚΥΑ, με παροχή οδηγιών. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016

3-8-2022 Απόφαση Αριθμ.73135 ΦΕΚ Β΄4135 Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

29-7-2022 Εγκύκλιος 29 e-ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 355820 Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

26-7-2022 Γεν. Έγραφο e-ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 348600 Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e – ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4921/2022

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e – ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4921/2022

15-7-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Σ40/41/332653 Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν

9-7-2022 Απόφαση Αριθμ. 64520 ΦΕΚ Β΄3604 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β' 349

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β' 3492).

7-7-2022 Εγκύκλιος 24 e-ΕΦΚΑ Αρ.Πρωτ. 317657 Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί κατάργησης της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)»

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί κατάργησης της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)»

6-7-2022 Απόφαση Αριθμ. οικ. 62412 ΦΕΚ Β΄3492 Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ- περιόδου 2022-2023.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ- περιόδου 2022-2023.

31-5-2022 Απόφαση Αριθμ.19312 ΕΞ 2022 ΦΕΚ Β΄ 2638 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή