Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8-12-2023 Απόφαση Αριθμ. Φ11321/οικ.104985 ΦΕΚ Β'6856 Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024 (Αύξηση ποσού συντάξεων 3% από 1/1/2024)

ΘΕΜΑ: Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024

23-11-2023 Ανακεφαλαίωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο (άρθρο 11Α του Ν.4387/2016, όπως προστέθηκε στο άρθρο 11 του νόμου αυτού με το άρθρο 26 του Ν.4997/2022)».

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (άρθρο 11Α του Ν.4387/2016, όπως προστέθηκε στο άρθρο 11 του νόμου αυτού με το άρθρο 26 του Ν.4997/2022)».

23-10-2023 Εγκύκλιος 47 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 472593 Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139-145 του ν. 4808/2021 και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπ. Απόφασης περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α’/19-06-2021) και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

20-10-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. Φ80000/91133 Οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο

10-10-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 476265 Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης.

3-10-2023 Εγκύκλιος 46 e-ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 462563 Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση, για τους υπαλλήλους Δημόσιου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ΄ εφ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 53 Ν. 4921/2022

30-9-2023 Απόφαση Αριθμ. 85469 ΦΕΚ Β΄5735 Τροποποίηση της υπ' αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β' 4830).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 83779/12-09-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β' 4830). 

22-9-2023 e-ΕΦΚΑ: Απαντήσεις σε ερωτήσεις διαχείρισης αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, σε σχέση με προαιρετική ασφάλιση και τρίμηνη προθεσμία ως προς την ηλεκτρονική απόφαση κύριας σύνταξης

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήσεις διαχείρισης αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, σε σχέση με προαιρετική ασφάλιση και τρίμηνη προθεσμία ως προς την ηλεκτρονική απόφαση κύριας σύνταξης

13-9-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 427668 Ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων...

ΘΕΜΑ: Ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11Α του Ν. 4387/2016, όπως προστέθηκε στο άρθρο 11 του νόμου αυτού με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022.

29-8-2023 Απόφαση Αριθμ.75462 ΦΕΚ Β΄5214 Τροποποίηση της υπ' αρ. 51151/20-5-2023 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β' 3420)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 51151/20-5-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β' 3420)

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή