Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23-3-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 141245 Η σύναψη σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13/5/2016.

ΘΕΜΑ: Η σύναψη σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13/5/2016.

14-2-2023 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 16086 Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκ. της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρ. 47 παρ. 1 του ν. 4784/2021 περί συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρί

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

2-2-2023 Κ.Υπ.Απόφαση Αρ. Πρωτ. 10202 ΦΕΚ Β΄447 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης

ΘΕΜΑ: Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης

16-1-2023 Εγκύκλιος 4 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.20586 Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικο

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961

 

16-1-2023 Εγκύκλιος 3 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 17676 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.

ΘΕΜΑ: Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.

3-1-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αριθμ. Πρωτ. 350 Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης συντάξεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016 από 01.01.2023

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης συντάξεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016 από 01.01.2023

31-12-2022 Απόφαση Αριθμ.126331 ΦΕΚ Β΄6949 Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016. (Αύξηση Συντάξεων)

ΘΕΜΑ: Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016. (Αύξηση Συντάξεων)

28-12-2022 Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016

ΘΕΜΑ: Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016

6-12-2022 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ 574731/06-12-2022 Επικαιροποίηση διαδικασίας ως προς την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών υποθέσεων από τις δομές του Φορέα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση διαδικασίας ως προς την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών υποθέσεων από τις δομές του Φορέα

12-8-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 31 Αρ. Πρωτ. 373773 Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών.

ΘΕΜΑ: Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4915/2022 και της σχετικής ΚΥΑ, με παροχή οδηγιών. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή