Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1-5-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 638395 Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 τ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.

12-4-2024 Γεν. Έγγραφο Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 28023 Έγκριση των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2024 του e-ΕΦΚΑ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2024 του e-ΕΦΚΑ.

27-3-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 434120 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010

4-3-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 327529 Αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ παράλληλου χρόνου ασφάλισης στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31.12.2006 και στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) μέχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ παράλληλου χρόνου ασφάλισης στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31.12.2006 και στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) μέχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ

2-3-2024 Απόφαση Δ.15/Δ'/14831 ΦΕΚ Β΄1391 Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

26-2-2024 Κ.Υ.Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ.15/Δ΄/14831 Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

13-2-2024 Εγκύκλιος 9 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 215620 Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α720-12-2023)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α720-12-2023)

31-1-2024 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 7246 Απασχόληση συνταξιούχων, άρθρο 114 του ν. 5078/2023 – αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία. Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου

ΘΕΜΑ: Απασχόληση συνταξιούχων, άρθρο 114 του ν. 5078/2023 – αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία. Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου

24-1-2024 Εγκύκλιος 3 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 103706 Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2024 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

ΘΕΜΑ: Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2024 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

24-1-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.95539 Προσδιορισμός Α.Ε.Π. έτους 2023 (Για τον υπολογισμό προσαύξησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας)

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός Α.Ε.Π. έτους 2023

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή