Μοιραστείτε το

8-3-2018 Εγκύκλιος 10 ΕΦΚΑ Αρ. πρωτ. Σ61/1/333443 Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2

8-3-2018 Εγκύκλιος 10 ΕΦΚΑ Αρ. πρωτ. Σ61/1/333443 Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2
egg_10_efka.pdf
Μέγεθος:
859.31 kB
Ημερομηνία:
08 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ: Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή