Μοιραστείτε το

4-6-2018 Έγγραφο Σ81/25/713277 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί ...παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου..δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

4-6-2018 Έγγραφο Σ81/25/713277 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί ...παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου..δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
egg_s81_25_713277.pdf
Μέγεθος:
4.37 MB
Ημερομηνία:
04 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή