Μοιραστείτε το

14-3-2019 Εγκύκλιος Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,36 (Παράλληλος χρόνος ασφάλισης), και19 (Διαδοχική ασφάλιση) του ν. 4387/2016

14-3-2019 Εγκύκλιος Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,36 (Παράλληλος χρόνος ασφάλισης), και19 (Διαδοχική ασφάλιση) του ν. 4387/2016
egg_f1500_17_42472_969.pdf
Μέγεθος:
221.84 kB
Ημερομηνία:
14 Μαρτίου 2019

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή