Μοιραστείτε το

29-5-2019 Εγκύκλιος Φ80000/68278/1516 Παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης αιτήσεων συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4554/2018 (Α΄130),

29-5-2019 Εγκύκλιος Φ80000/68278/1516 Παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης αιτήσεων συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4554/2018 (Α΄130),
egg_f80000_68278_1516.pdf
Μέγεθος:
356.95 kB
Ημερομηνία:
29 Μαϊος 2019

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή