Μοιραστείτε το

29-5-2019 Έγγραφο Σ60/13/653554 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, που αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορή

29-5-2019 Έγγραφο Σ60/13/653554 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, που αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορή
egg_s60_13_653554.pdf
Μέγεθος:
549.56 kB
Ημερομηνία:
29 Μαϊος 2019

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/66.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή