Μοιραστείτε το

6-6-2019 Εγκύκλιος 3857/265 Υπολογισμός της Σύνταξης του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των αντίστοιχων διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.

6-6-2019 Εγκύκλιος 3857/265 Υπολογισμός της Σύνταξης του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των αντίστοιχων διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.
egg_f60000_3857_265.pdf
Μέγεθος:
826.65 kB
Ημερομηνία:
06 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της Σύνταξης του ν. 4387/2016 (Α΄85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των αντίστοιχων διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή