Μοιραστείτε το

16-11-2019 Εγκύκλιος 51 ΕΦΚΑ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 (περί προσωπικής διαφοράς που οφείλεται σε επανυπολογισθείσες συντάξεις) του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.

16-11-2019 Εγκύκλιος 51 ΕΦΚΑ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 (περί προσωπικής διαφοράς που οφείλεται σε επανυπολογισθείσες συντάξεις) του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.
egg_51_efka.pdf
Μέγεθος:
914.82 kB
Ημερομηνία:
16 Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή