Μοιραστείτε το

26-2-2021 Συνεδρίαση Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α. 7/25-2-2021 - Απόφαση 88 Έκφραση γνώμης σχετικά με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση ποσού προκαταβολής έναντι σύνταξης, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).

26-2-2021 Συνεδρίαση Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α. 7/25-2-2021 - Απόφαση 88 Έκφραση γνώμης σχετικά με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση ποσού προκαταβολής έναντι σύνταξης, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).
egg_ap_88_efka.pdf
Μέγεθος:
177.93 kB
Ημερομηνία:
26 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης σχετικά με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση ποσού προκαταβολής έναντι σύνταξης, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή