Μοιραστείτε το

24-5-2021 Εγκύκλιος 32 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 184177 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συν

24-5-2021 Εγκύκλιος 32 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 184177 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συν
egg_32_efka.pdf
Μέγεθος:
216.04 kB
Ημερομηνία:
24 Μαϊος 2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή.

 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή