Μοιραστείτε το

6-7-2021 Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 225749 Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016.

6-7-2021 Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 225749 Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016.
egg_37_efka.pdf
Μέγεθος:
252.19 kB
Ημερομηνία:
06 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ: Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή