Μοιραστείτε το

29-10-2021 Απόφαση 82945 ΦΕΚ Β΄5017 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπ. Εργασίας «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφων

29-10-2021 Απόφαση 82945 ΦΕΚ Β΄5017 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπ. Εργασίας «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφων
fek_b_5017_2021.pdf
Μέγεθος:
124.64 kB
Ημερομηνία:
29 Οκτωβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)» (Β' 3083)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή