Μοιραστείτε το

10-5-2022 Γεν. Έγγραφο Σ56/3/214083 Δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης ......για τη θεμελίωση και την προσαύξηση καθώς και στον επανυπολογισμό του ποσού συντάξεων.

10-5-2022 Γεν. Έγγραφο Σ56/3/214083 Δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης ......για τη θεμελίωση και την προσαύξηση καθώς και στον επανυπολογισμό του ποσού συντάξεων.
egg_S56_3_214083_efka.pdf
Μέγεθος:
126.31 kB
Ημερομηνία:
10 Μαϊος 2022

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης βάσει του Ν. 3717/2008 καθώς και του Ν. 1759/88 για τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13-5-2016 και μετά καθώς και στον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι την 12-5-2016 συντάξεων

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή