Μοιραστείτε το

31-5-2022 Απόφαση Αριθμ.19312 ΕΞ 2022 ΦΕΚ Β΄ 2638 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

31-5-2022 Απόφαση Αριθμ.19312 ΕΞ 2022 ΦΕΚ Β΄ 2638 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
fek_b_2638_2022.pdf
Μέγεθος:
128.36 kB
Ημερομηνία:
31 Μαϊος 2022

ΘΕΜΑ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή