Μοιραστείτε το

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ INF-2011 11-04-2011

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ INF-2011 11-04-2011
gen_inf-2011_2011.pdf
Μέγεθος:
82.30 kB
Ημερομηνία:
30 Νοεμβρίου -0001
ΙΚΑ 11-04-2011
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ΄Αρθρου 10, παρ. 17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συνταξιοδότηση
μητέρων ανηλίκων τέκνων) σε συνδυασμό με Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή