Μοιραστείτε το

14-2-2023 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 16086 Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκ. της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρ. 47 παρ. 1 του ν. 4784/2021 περί συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρί

14-2-2023 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 16086 Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκ. της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρ. 47 παρ. 1 του ν. 4784/2021 περί συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρί
egg_16086_2023.pdf
Μέγεθος:
504.91 kB
Ημερομηνία:
14 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή