Μοιραστείτε το

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 40/207

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 40/207
egg_40_207_2012.pdf
Μέγεθος:
186.33 kB
Ημερομηνία:
11 Ιουλίου 2012

IKA  05-07-2012

ΘΕΜΑΤΑ: Α) Προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης στη μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε γυναίκες ασφαλισμένες που εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας των διατάξεων του ν. 3863/2010(παρ. 11 και 13), όπως ισχύουν. Τροποποίηση της εγκυκλίου 73/2011.

Β) Μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 από γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Γ) Καθορισμός του ορίου ηλικίας προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις περί ΚΒΑΕ σε γυναίκες, ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3996/2011(άρθ. 42 παρ. 5)

Δ) Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011. Συμπληρωματικές οδηγίες.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή