Μοιραστείτε το

18-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 47869 ΦΕΚ Β΄3219 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88278/11-11-2021 (Β’ 5350) ΚΥΑ των Υπ. Εργασίας και Επικρατείας «Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας στο Π.Σ. του e-ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον (

18-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 47869 ΦΕΚ Β΄3219 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88278/11-11-2021 (Β’ 5350) ΚΥΑ των Υπ. Εργασίας και Επικρατείας «Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας στο Π.Σ. του e-ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον (
fek_b_3219_2023.pdf
Μέγεθος:
156.72 kB
Ημερομηνία:
18 Μαϊος 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88278/11-11-2021 (Β’ 5350) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή