Μοιραστείτε το

19-5-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 249278 Χορήγηση παροχών κλάδου σύνταξης με αιτία την αναπηρία μετά την έναρξη λειτουργίας της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας »

19-5-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 249278 Χορήγηση παροχών κλάδου σύνταξης με αιτία την αναπηρία μετά την έναρξη λειτουργίας της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας »
egg_249278_efka.pdf
Μέγεθος:
192.83 kB
Ημερομηνία:
19 Μαϊος 2023

ΘΕΜΑ:  Χορήγηση παροχών κλάδου σύνταξης με αιτία την αναπηρία μετά την έναρξη λειτουργίας της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας »( άρθρ. 102 ν. 4961/2022 – ΦΕΚ 146 α΄) - Εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρ. 103 του ν. 4961/2022. »

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή