Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 ΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 ΙΚΑ
egg_55_2012_ika.pdf
Μέγεθος:
2.22 MB
Ημερομηνία:
02 Αυγούστου 2012

IKA 2-8-2012

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. Ι του Ν.4052/2012 και παροχή οδηγιών»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή