Μοιραστείτε το

23-10-2023 Εγκύκλιος 47 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 472593 Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139-145 του ν. 4808/2021 και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπ. Απόφασης περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

23-10-2023 Εγκύκλιος 47 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 472593 Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139-145 του ν. 4808/2021 και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπ. Απόφασης περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.
egg_47_2023_efka.pdf
Μέγεθος:
441.61 kB
Ημερομηνία:
24 Οκτωβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α’/19-06-2021) και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή