Μοιραστείτε το

27-3-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 434120 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υ

27-3-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 434120 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υ
egg_434120_2024_efka.pdf
Μέγεθος:
103.95 kB
Ημερομηνία:
27 Μαρτίου 2024

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή