Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

30-12-2021 Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης – Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία

ΘΕΜΑ: Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης –Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία

13-12-2021 Εγκύκλιος 64 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 514425 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαί

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

 

10-12-2021 Απόφαση Αριθμ. 492437 ΦΕΚ Β΄5715 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Μισθωτών (τ. ΙΚΑ) στις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Μισθωτών (τ. ΙΚΑ) στις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ

9-12-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 71396/0092 ΦΕΚ Β΄5700 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 την 23.12.2021.

ΘΕΜΑ: Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 την 23.12.2021.

26-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 94649 ΦΕΚ Β΄5481 Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

25-11-2021 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. Σ40/95/ 480598 Διευκρινίσεις για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων

19-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 88278 ΦΕΚ Β΄5350 Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

2-11-2021 Απόφαση Αρ.84045 ΦΕΚ Β΄5074 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

29-10-2021 Απόφαση 82945 ΦΕΚ Β΄5017 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπ. Εργασίας «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)» (Β' 3083)

20-10-2021 Εγκύκλιος 57 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ50/40/417350 Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή