Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12-2-2018 Εγκύκλιος Φ.10035/οικ.9242/189 Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.

ΘΕΜΑ:Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.

9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/8/203632 Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, άρθρο 1 του Ν. 4499/2017

ΘΕΜΑ: Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Τ01/652/15 Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων  συνταξιούχων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

8-2-2018 Γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ Σ40/18/195793 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη.

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη

6-2-2018 Εγκύκλιος 6 ΕΦΚΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.

2-2-2018: Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ93/1/169196 Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων

23-1-2018 Εγκύκλιος 4 ΕΦΚΑ Σ40/9/107633 Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017

ΘΕΜΑ: Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017

12-1-2018 Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ60/3/60880 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων

11-1-2018 Εγκύκλιος 2 ΕΦΚΑ : Χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) κατά το έτος 2018

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) κατά το έτος 2018

10-1-2018 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Φ.10035 /34505/948 : Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ: Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, όπως ισχύει.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή