Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24-11-2017 Έγγραφο Φ80000/οικ55441/2985 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178) ...επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης με τη σύνταξη Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)

20-11-2017 Έγγραφο Φ21250/52109/Δ15.859 Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).

ΘΕΜΑ: Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).

20-11-2017 Έγγραφο Φ80020/οικ49618/Δ15.831 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ

14-11-2017 Εγκύκλιος Φ80000/46325/1905 « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017» ....για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης

ΘΕΜΑ: « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017»

14-11-2017 Έγγραφο Φ80000/4451/1849 Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)...περιπτώσεις λήξης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)

1-11-2017 Έγγραφο Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ50788/1174 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 ...Παράταση σε λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017

18-10-2017 Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης

20-9-2017 Εγκύκλιος 34 ΕΦΚΑ Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

19-9-2017 'Εγγραφο Φ.60000/18191/976 Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα....Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης.....και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..

19-9-2017 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Φ.1500/οικ1681/119 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή