Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10034/οικ13627/351

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 14-5-2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) σχετικά με καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Σ48/36

ΙΚΑ 24-5-2013

ΘΕΜΑ: «Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013.

Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013 »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π51/14

IKA 22-5-2013

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΟΑΕΕ

OAEE 20-5-2013

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 ΟΑΕΕ

OAEE 16-5-2013

ΘΕΜΑ :"Δικαίωμα ασφαλισμένων αναγνώρισης χρόνων με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92 ή με τις διατάξεις ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην περίπτωση αποποίησης οφειλών πέραν της 20ετίας."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 15-5-2013

ΘΕΜΑ: «α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση.

β) Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας σε συνταξιούχους αναπηρίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παράτασης της σύνταξής τους μέχρι την εξέτασή τους από τις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές».

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10034/οικ12728/329

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24-4-2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (ΦEK 88A) σχετικά με τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων υπερηλίκων, σε περίπτωση διάζευξης ή αφάνειας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΙΚΑ

IKA 23-4-2013

ΘΕΜΑ : 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3863/10 και 4093/12.

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/97/2013

ΙΚΑ 23-4-2013

ΘΕΜΑ: «Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν.3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 ΟΑΕΕ

OAEE 11-4-2013

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή