Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΟΑΕΕ

OAEE 11-4-2013

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν.2084/92 μετά τιςσυνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης με τον φορέα μας ως συμμετέχοντα (πότε χορηγείται πλήρες ποσό συμμετοχής μας).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΟΑΕΕ

OAEE 11-4-2013

ΘΕΜΑ: Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν.3863/2010) .

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/66/2013

ΙΚΑ 22-3-2013

ΘΕΜΑ: «Χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011. Αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/26225/1757

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 25-2-2013

ΘΕΜΑ: « Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 40  ν. 3996/2011 »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΟΑΕΕ

OAEE  8-1-2013

ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση σχετικά με συνυπολογισμό ορισμένων χρόνων που έχουν ήδη αναγνωριστεί είτε σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών είτε στον ΟΑΕΕ (χρόνος προ-εγγραφής, χρόνος στρατιωτικής θητείας)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.257/15

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 3-1-2013 - ΑΔΑ: ΒΕΦΘΛ-Π6Ο

ΘΕΜΑ: Αναδρομική παρακράτηση ποσών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.29810/1981

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας -14-12-2012

ΘΕΜΑ: Ειδική απογραφή όλων των συνταξιούχων λόγω θανάτου καθώς και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των άγαμων θυγατέρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 ΟΑΕΕ

OAEE 11-12-2012

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος βάσει διατάξεων ν. 4093/28-11 -2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74 ΙΚΑ

IKA 3-12-2012

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TOY ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟY»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72 ΙΚΑ

ΙΚΑ 29-11-2012

Θ ΕΜΑ : «Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών.»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή