Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 ΙΚΑ

IKA 2-8-2012

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. Ι του Ν.4052/2012 και παροχή οδηγιών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54 ΙΚΑ

IKA 1-8-2012

ΘΕΜΑ :«Kοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την αναδρομική αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 ΙΚΑ

IKA 24-7-2012

Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης διαζευγμένων, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν.3996/2011 και παροχή οδηγιών».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 40/207

IKA  05-07-2012

ΘΕΜΑΤΑ: Α) Προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης στη μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε γυναίκες ασφαλισμένες που εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας των διατάξεων του ν. 3863/2010(παρ. 11 και 13), όπως ισχύουν. Τροποποίηση της εγκυκλίου 73/2011.

Β) Μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 από γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Γ) Καθορισμός του ορίου ηλικίας προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις περί ΚΒΑΕ σε γυναίκες, ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3996/2011(άρθ. 42 παρ. 5)

Δ) Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011. Συμπληρωματικές οδηγίες.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 54 / 22

ΙΚΑ 28-06-2012

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.17β του ν. 3863/2010.»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/189

ΙΚΑ 21-6-2012

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων κατ' έτος την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/3675/275

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 08-06-2012

ΘΕΜΑ : Ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης ( παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010) - Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων άρθρου 40, ν. 3996/2011.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π12/111

IKA 7-05-2012

ΘΕΜΑ : «Υπολογισμός χρόνου Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/9546/649

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 03-05-2012

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης κατ έτος την τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000/οικ2573/72

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 17-4-2012

ΘΕΜΑ : «Συνταξιοδότηση διαζευγμένων»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή