Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70/2011 ΙΚΑ

 ΙΚΑ  13-09-2011

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71/2011 ΙΚΑ
IKA  14-09-2011

ΘΕΜΑ: «Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ από 1-7-2011»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66/2011

IKA  6-09-2011

ΘΕΜΑ: «Επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας - Κοινοποίηση της παρ. 2 β΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 64/2011

ΙΚΑ   5-08-2011

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2011. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ170/τ.Α΄/5.8.2011)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 62/2011

IKA  1-09-2011

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 - Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Φ 80000/οικ33384/2415/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   4-01-2011

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 10.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2011

OAEE   30-08-2011

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61/2011

ΙΚΑ  26-08-2011

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/2011»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ.Φ80020/οικ.19536/563/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     24-08-2011

ΘΕΜΑ: «Aναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης» (άρθρο 41 παρ. 7 του ν. 3996 /2011 - ΦΕΚ 170 Α΄).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/27913/1475 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4-03-2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης απο τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),μετά την ισχύ του ν.3863/2010.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή