Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Φ.80000/νηθ.16280/1068 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 14-07-2011

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποιήση διατάξεων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ.Φ3/6/οικ.16702/3084 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-07-2011

ΘΕΜΑ: «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 11-08-2011
ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Aρ. Πρωτ: Φ.10035/οικ.18731/715 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 11-08-2011
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.18732/716 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16-08-2011
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Φ.80000/νηθ. 18510/1227 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16-8-2011

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογήτων διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  11-8-2011

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄)<<Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις>>.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.Πρ.Φ 10057/οικ. 18512/1228 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 (παρ. 7 και 8) του ν.3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 (παρ. 2-6) του ν.3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.19447/559 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3996/2011. Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή