Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.19533/561 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 84 του ν.3996/2011 (170Α΄). Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. Φ 80000/νηθ.19606/1472 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   4-08-2010

Θέμα: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. Φ80000/ οικ.19379/1443 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     30-07-2010

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   20-09-2010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ TΟO/ΦA/2567 24-08-2010

ΙΚΑ   24-08-2010

ΘΕΜΑ:"Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ"
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 40/56 8-04-2011
ΙΚΑ 8-04-2011
ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1/1/2000 και εξής. Τροποποίηση του Σ40/34/20.4.2010 Γενικού Εγγράφου.»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77/2010

ΙΚΑ 5-11-2010

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.Διασφ Φ3/55/54117/2011

OAEE  28-06-2011

ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2011

ΙΚΑ 21-01-2011

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2011

ΙΚΑ 24-01-2011

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των άρθρων 50 Κ.Κ. 1408/71 και 58 Κ.Κ. 883/04 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σε αλλοδαπούς συνταξιούχους-υπηκόους Κρατών μελών Ε.Ε.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή