Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ TΟO/ΦA/2567 24-08-2010

ΙΚΑ   24-08-2010

ΘΕΜΑ:"Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ"
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 40/56 8-04-2011
ΙΚΑ 8-04-2011
ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1/1/2000 και εξής. Τροποποίηση του Σ40/34/20.4.2010 Γενικού Εγγράφου.»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77/2010

ΙΚΑ 5-11-2010

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.Διασφ Φ3/55/54117/2011

OAEE  28-06-2011

ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2011

ΙΚΑ 21-01-2011

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2011

ΙΚΑ 24-01-2011

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των άρθρων 50 Κ.Κ. 1408/71 και 58 Κ.Κ. 883/04 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σε αλλοδαπούς συνταξιούχους-υπηκόους Κρατών μελών Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2011

ΙΚΑ 11-2-2011

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συνταξιμου στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ.10 του ν.3863/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2011

ΙΚΑ 15-2-2011

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2011

ΙΚΑ 3-03-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν.2676/1999»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2011

ΙΚΑ 11-03-2011

ΘΕΜΑ : «Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας  55 έως 64 ετών»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή