Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2011

ΙΚΑ 11-2-2011

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συνταξιμου στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ.10 του ν.3863/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2011

ΙΚΑ 15-2-2011

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2011

ΙΚΑ 3-03-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν.2676/1999»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2011

ΙΚΑ 11-03-2011

ΘΕΜΑ : «Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας  55 έως 64 ετών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/2010

ΙΚΑ 27-07-2010

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3717 / 08 από το ΕΤΕΑΜ»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57/2010

ΙΚΑ   6-08-2010

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρθ. 10 του Ν. 3863/2010, το οποίο αφορά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενους χρόνους μετά το Νέο Ασφαλιστικό .
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59/2010

ΙΚΑ 19-08-2010

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3863/10 και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/10 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 & 26 του ν. 3863/10, στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71/2010

ΙΚΑ   18-10-2010

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθ. 12 και 13 του Ν. 3863/2010 αναφορικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, για τους ασφαλισμένους/συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78/2010
ΙΚΑ 25-11-2010
ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού τηςσύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότησημέσα στο έτος 2011»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α31/273/8 Α31/1107/8 5-05-2011

ΙΚΑ 5-05-2011

Θέμα : Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών και στρατού.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή