Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Φ.80000/νηθ. 18510/1227 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16-8-2011

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογήτων διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  11-8-2011

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄)<<Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις>>.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.Πρ.Φ 10057/οικ. 18512/1228 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 (παρ. 7 και 8) του ν.3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 (παρ. 2-6) του ν.3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.19447/559 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3996/2011. Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.19533/561 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    18-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 84 του ν.3996/2011 (170Α΄). Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. Φ 80000/νηθ.19606/1472 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   4-08-2010

Θέμα: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. Φ80000/ οικ.19379/1443 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     30-07-2010

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 /2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   20-09-2010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ TΟO/ΦA/2567 24-08-2010

ΙΚΑ   24-08-2010

ΘΕΜΑ:"Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ"
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή