Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/12 25-01-2011

ΙΚΑ 25-01-2011

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.3863/10.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π51/24/773 27-06-2011

ΙΚΑ 27-06-2011

Θέμα: Τροποποίηση διαδικασίας παραπομπής ασφαλισμένων για σύνταξη αναπηρίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/2011

ΙΚΑ 4-8-2011

ΘΕΜΑ: « Ανάθεση αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/61 Διαδοχικής Ασφάλισης.»

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/21 17-02-2011
ΙΚΑ 17-02-2011
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρησυνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας,καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ54/34 16-03-2011
ΙΚΑ 16-03-2011
ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις για ανάκληση ή αναθεώρηση των συνταξιοδοτικώναποφάσεων των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, στην περίπτωσηπου η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την ισχύ του Ν.3863/15.7.2010».
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ INF-2011 11-04-2011
ΙΚΑ 11-04-2011
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ΄Αρθρου 10, παρ. 17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συνταξιοδότηση
μητέρων ανηλίκων τέκνων) σε συνδυασμό με Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65/2010
ΙΚΑ   29-09-2010
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  17-08-2011 

ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170)»

 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή