Μοιραστείτε το

N.4575/2018 ΦΕΚ Α' 192/ 14-11-2018

N.4575/2018 ΦΕΚ Α' 192/ 14-11-2018
n_4575_2018.pdf
Μέγεθος:
159.44 kB
Ημερομηνία:
15 Νοεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή