Μοιραστείτε το

Ν. 4051/2012

Ν. 4051/2012
405112.pdf
Μέγεθος:
1.46 MB
Ημερομηνία:
29 Φεβρουαρίου 2012

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 29-2-2012

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή