Μοιραστείτε το

Ν. 4093/2012 [ΦΕΚ. Α' 222]

Ν. 4093/2012 [ΦΕΚ. Α' 222]
2012 - n. 4093 222 12-11-2012.pdf
Μέγεθος:
2.20 MB
Ημερομηνία:
15 Νοεμβρίου 2012

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 12-11-2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή