8-4-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

8-4-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Announcement_ergani_08_04_2021.pdf
Μέγεθος:
174.92 kB
Ημερομηνία:
08 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή