ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ψηφιακή Έκδοση (e-book)

atomikes-ebook
63,60 € ανά τεμάχιο

Δείτε τις οδηγίες ανάγνωσης των e-books

 

Η εταιρεία μας εξέδωσε και κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του συνεργάτη μας γνωστού νομικού - εργατολόγου κ. Χρήστου Καρατζά, για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας εργατών και υπαλλήλων, προσαρμοσμένο στις πρόσφατες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Το νέο αυτό βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για όσους ασχολούνται με την εφαρμογή στην πράξη της εργατικής νομοθεσίας, τους διευκολύνει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, τους απαλλάσσει από τον κίνδυνο λανθασμένων χειρισμών και της επιβολής κυρώσεων από το Σ.ΕΠ.Ε..

Τα 42 αναλυτικά υποδείγματα διαφόρων μορφών ατομικών συμβάσεων που περιέχονται στο βιβλίο, συντεταγμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1994 που περιέχονται και συνοδεύουν το βιβλίο σε επεξεργάσιμη μορφή στο συνοδευτικό USB flash drive, διευκολύνουν τους χρήστες του στη σύνταξη των ατομικών συμβάσεων ή στην τροποποίηση υφισταμένων ήδη συμβάσεων, με τρόπο που καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και κατοχυρώνει εργοδότες και εργαζομένους στη τήρηση της νομοθεσίας για την παροχή εξαρτημένης εργασίας.

 

Αριθμός σελίδων: 410

Το βιβλίο & το USB flash drive

Για την Έντυπη Έκδοση πατήστε εδώ.

 

Loading...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή