Μοιραστείτε το

9-9-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 ΦΕΚ Β΄4756 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 20

9-9-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 ΦΕΚ Β΄4756 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 20
fek_b_4756_2022.pdf
Μέγεθος:
636.51 kB
Ημερομηνία:
09 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή