»23-5-2018 Γεν. Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.547/669753 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών ...Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. (egg_547_669753.pdf)  »18-5-2018 Απόφαση Δ15΄/Δ΄/20097/522 ΦΕΚ Β΄1725/ 2018 Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ (fek_b_1725_2018.pdf)  »16-5-2018 Εγκύκλιος 24 ΕΦΚΑ: Oδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017 (egg_24_efka.pdf)  »16-5-2018 Απόφαση αρ.7991/158 ΦΕΚ Β΄ 1687/ 15-5-2018 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. (fek_b_1687_2018.pdf)  »15-5-2018 Εγκύκλιος 5/2018 ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ (egg_5_edoeap.pdf)  »11-5-2018 Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ Αρ πρωτ. 606327: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_23_efka.pdf)  »11-5-2018 Έγγραφο 616466 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 (egg_616466.pdf)  »10-5-2018 Απόφαση Φ20155/25187/Δ16.624 ΦΕΚ Β΄1582/8-5-2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) (fek_b_1582_2018.pdf)  »9-5-2018 Απόφαση Φ80100/οικ17630/943 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υ (fek_b_1560_2018.pdf)  »2-5-2018 Γεν. Έγγραφο Σ45/2/568494 Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ (egg_s45_2_568494.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Αρ. Πρωτ 569143 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 (egg_569143.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Σ22/1 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017 (egg_s22_1.pdf)  
Κωδικοποίηση Φορολογιών 2018 (ηλεκτρονική έκδοση)
Webinar : Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις (επισιτιστικά καταστήματα )
Οδηγός Εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Τo καθεστώς των κανονικών & λοιπών αδειών των εργαζομένων

Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με το τελευταίο Νομοσχέδιο της  7/9/17

Τίτλος:

Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με το τελευταίο Νόμο 4488  ΦΕΚ Α΄ 137 13/9/17

Εναρξη: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 4:00 μμ
Λήξη: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 9:00 μμ
Τελευταία Ημ/νια Υποβολής: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017
Εισηγητής: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. Δ/ντής Υπ. Εργασίας & επιστημονική ομάδα Π.Ι.Μ
Αφορά:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "TITANIA HOTEL" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 ΑΘΗΝΑ
Κόστος:
€ 90/120 € ΟΑΕΔ

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας:
Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με το τελευταίο Νόμο 4488  ΦΕΚ Α΄ 137 13/9/17

Θεματολογία :

Εργατική Νομοθεσία:

 • Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. Εργάνη - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.

- Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης

- Προθεσμίες υποβολής του εντύπου Ε5

- Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων

- Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης

- Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας

- Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

 • Διατάξεις για την απασχόληση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
 • Επέκταση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνα με τη μέθοδο της Παρένθετης Μητρότητας κ.λπ.
 • Νέες διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας με πρόστιμα και κλείσιμο των επιχειρήσεών τους καθώς και της στέρησής του στα δικαιώματα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
 • Λειτουργία των Καταστημάτων κατά τις Κυριακές από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους –Περιοχές που ισχύουν οι νέες διατάξεις
 • Νέο σύστημα ελέγχου των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων

- Προθεσμίες διαβούλευσης

- Αρμόδιες αρχές έγκρισης

- Ο ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ)

 • Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών
 • Νέα διατάξεις για τους ιδιωτικούς εκπ/κούς

- Διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασής τους

- Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσής τους

 

 Ασφαλιστική Νομοθεσία:

 • Συνέπειες στην ασφάλιση από την εξομοίωση με τους εγγάμους των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης
 • Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων πριν και μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016
 • Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και τρόπος υπολογισμού εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Συγκριτικά παραδείγματα παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς.
 • Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017 με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και διαγραμματική απεικόνιση.
 • Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών – Λοιπών προσώπων που θα καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38. Μελών Δ.Σ. – Υπαγομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια). Με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών και απεικόνισης στην Α.Π.Δ.
 • Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών
 • Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων (Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε., Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ, Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.)
 • Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών – αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών - ΟΓΑ
 • Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας
 • Μεταβατική Ρύθμιση για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ με παραδείγματα υπολογισμού.
 • Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ
 • Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση
 • Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Powered by e-PIM

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Κατα τόπους καταιγίδες

21°C

ΑΘΗΝΑ

Κατα τόπους καταιγίδες

Υγρασία: 80%

Αέρας: 17.70 km/h

 • 24 ΜΑΙ 2018

  Κατα τόπους καταιγίδες 25°C 17°C

 • 25 ΜΑΙ 2018

  Κυρίως ηλιοφάνεια 28°C 19°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή