ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.
×

Προειδοποίηση

Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_multicats, Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή

Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ επιχειρήσεις Ν. Λασιθίου (Τοπική Κλαδική)

Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ν. Λασιθίου (Τοπική Κλαδική)
(Π.Κ. 3/22.3.2018)

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου


Σήμερα την 02α Μαρτίου 2018 στα γραφεία του Εργατικού  Κέντρου Λασιθίου, ενώπιον της μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντότσκα μεταξύ:       
1.    του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκη και τη Γενική Γραμματέα κα Μαρία Μαρκάκη - Φαζού
2.    του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιεράπετρας και Περιχώρων όπωςεκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα Άννα Φανουράκη
3.    του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Μανώλη Βαρκαράκη
4.    της Ένωσης Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Ιωάννη Κακουράκη,
5.    της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν. Α. Κρήτης όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Γεώργιο Βαρδόκη,   

λαμβάνοντας υπόψη
1.    την από 23.3.2016 τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Πράξη κατάθεσης. 4/31.3.2016) της οποίας η( διάρκεια έληξε την 31.12.2017 και οι κανονιστικοί οροί διατηρούνται σε ισχύ  έως την 30.3.018 εφαρμογή της παράγραφοι 4 του όρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 ΦΕΚ 38/28.2.2012)
2.    Το από 2/3/2018 Πρακτικό Μεσολάβησης της κοινής συνάντησης της 20/3/2018, όπου καταγράφονται οι απόψεις των μερών.    
3.    την ανάγκη κατάρτισης νέας τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας διατήρηση των όρων της από 23.3.2016 ισχύουσας που κωδικοποιούνται με την παρούσα προς διευκόλυνση των μερών.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής    
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι επιχειρήσεις/εργοδότες μέλη των εδώ συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων, ήτοι α) Σύνδεσμο Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, β) Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας και γ) Σύνδεσμο Ξενοδοχείων Ιεράπετρας και Ν. Α. Κρήτης. καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι - μέλη των εδώ συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζόμενων, ήτοι α) Σύνδεσμο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και β) Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιεράπετρας και Περιχώρων. που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα και γενικά σε τοποθεσίες του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
 Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες- Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
1.    Οι εργαζόμενοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής
κατηγορίες: 
Κατηγορία Α': Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός Α', νυχτοθυρωρός Α', μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, οι υπάλληλοι γραφείου των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕ.Ι ή Α.Ε.Ι, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες μάγειροι Α', αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, μπουφετζής αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων, εφ' όσον διαθέτουν πτυχίο   
Κατηγορία Β' : Προϊστάμενες πλυντηρίου και λινοθήκης βοηθός υποδοχής και θυρωρός Β1 σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή   μπαρμέϊντ,   ασημοκέρηδες   βοηθός   προϊσταμένου   ορόφων   και   λινοθήκης τηλεφωνητές, μαιν κουραντιέ, μάγειροι Β', ζαχαροπλάστες, φύλακες, κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο), hostess, υπάλληλοι κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa) και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων) των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως
εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση, καθώς και οι υπάλληλοι γραφείου των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, που δεν .είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕ.Ι ή Α.Ε.Ι  και οι οδηγοί των αυτοκίνητων για την εξυπηρέτηση των κάθε είδους αναγκών   των επιχειρήσεων,   περιλαμβανόμενης της μεταφοράς του προσωπικά τους και των πελατών τους.
Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος βουτηριέρης και μάγειροι Γ.
Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια,  λαντζέρης  λουτρονόμος  ντισκ τζόκεϊ  και  εργάτες  (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας κ.λπ.).    
2.    Οι βασικοί μισθοί από 01/01/2018 και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας έχουν ως εξής:    
Κατηγορίες εργαζομένων                                                
Α'    Κατηγορία    834,33     
Β'    Κατηγορία     816,73
Γ      Κατηγορία     800,56
Δ*   Κατηγορία     765,03    
3. Η ημερήσια αμοιβή των εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλό γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιανδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα από 01/01/2018 και σε όλη τη διάρκεια της παρούσας έχουν ως εξής:
Για τους σερβιτόρους    63,13 ευρώ    
Για τους βοηθούς σερβιτόρους     55,05 ευρώ    
Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%,
εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα
εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες    
Άρθρο 3
Επιδόματα - Λοιπές Παροχές
1.    Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας διαμορφώνεται σε 4,00 ευρώ για κάθε ένα έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία, που Πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.    
Κατ’ εξαίρεση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μετά την νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση    
Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζομένου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα.    

2.    Επίδομα οικογενειακών βαρών:    
Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου,; χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 1849/89.                                                                                   
3.    Επίδομα εκπαίδευσης:
Χορηγείται  επίδομα  εκπαίδευσης ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός + προϋπηρεσία) ως εξής:                     
α.        Για τους πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών (Α.Ε.Ι και ΤΕΙ) και    Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.                                    
β.        Για τους αποφοίτους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους μισθωτούς που είναι  απόφοιτοι τμημάτων τουριστικών σπουδών των ΙΕΚ. Η ιδιότητα αυτή των μαθητών αποδεικνύεται με την  υποβολή αντιγράφου πιστοποιητικού σπουδών νομίμως θεωρημένου και το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επομένου μηνός της κατάθεσης του τίτλου σπουδών στον εργοδότη.γ.    Για τους αποφοίτους της Ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%.
4.    Επίδομα εποχιακής απασχόλησης:    
Χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχολήσεως σε ποσοστά 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), που καταβάλλεται μηνιαίως στους εργαζόμενους, που απασχολούνται εποχιακά. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ' αυτές καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα .
5.    Επίδομα στολής:
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα στολής ίσο με 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών του βασικού μισθού συν προϋπηρεσία.    
6.    Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία), στους παρακάτω
απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:    
Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων.    
Καμαριέρες εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.        
Εργαζόμενοι στα πλυντήρια ανεξαρτήτως φύλου.    
Το επίδομα αυτό και με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού χορηγείται σε ποσοστό 10% στο πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της κουζίνας.    
7.    Διατροφή    
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και οι οποίοι το επιθυμούν, οπότε εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό .
Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση, στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών , απαλλασσόμενης έτσι της επιχειρήσεως από την παροχή τροφής.    

8.Διαμονή στο ξενοδοχείο:        Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεως και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών.                       
9. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας    
α. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακής εγκατάσταση ευρισκομένη πέραν των τριών (3) χλμ. από τον  Άγιο Νικόλαο, Νεάπολη--και Σητείας εξαιρουμένων αυτών που διαθέτουν ξενοδοχειακή εγκατάσταση μέχρι και 30 δωμάτια, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των  εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα, σε αντίθετη περίπτωση,  καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόμενους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή  (από την πόλη προς το ξενοδοχείο) με επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου.    
β.       Επίσης, τα μέρη συμφωνούν ότι δε θα αναζητηθούν καταβληθέντα, ως αντίτιμο εισιτηρίου, ποσά σε εργαζόμενους για τους οποίους με την παρούσα αποκλείεται η καταβολή αυτή.    
γ.       Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν μέσο μεταφοράς, παρέχουν αυτή την υπηρεσία προς τους εργαζόμενους με το ίδιο μέσο .    
Άρθρο 4    
Λοιποί Όροι
1.    Προσαυξήσεις
1.1.  Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, χορηγούνται στους εργαζόμενους που αφορά η ρύθμιση αυτή, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν απασχόληση τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα ρύθμιση, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.    
1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).    
2.    Σημείωμα μισθοδοσίας    
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά (μήνα αποδοχές το και τις αντίστοιχες κρατήσεις.        
3.    Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας - Εργασία κατά την έκτη
ημέρα της εβδομάδος:
3.1.    Η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή
καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες και 40 ώρες εργασίας.    
Το ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις εξής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας
Για τα ξενοδοχεία Α' Τάξεως
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β' Τάξεως από 50 κλίνες και άνω
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ' Τάξεως από 50 κλίνες και άνω
3.2.Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων με πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες.    
3.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την υπέρβαση αυτή με την προϋπόθεση ότι, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος για περίοδο (8) το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών ανά εβδομάδα συνολικά για 8 εβδομάδες. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν   από /την   εφαρμογή   της   πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις.    
3.4. Εάν οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν μετά από αίτημα
των εργοδοτών την έκτη ημέρα της εβδομάδας επί 8 ώρες θα πληρωθούν ως εξής:
α. αν η έκτη ημέρα είναι Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα, τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των 8 ωρών με προσαύξηση 75%.    
β. αν η έκτη ημέρα είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των 8 ωρών.    
Η εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας εφ' όσον προκύψει θα καθορίζεται από τον εργοδότη αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας που εξακολουθεί να ισχύει και όποτε συμβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή δύναται να ερμηνευθεί ως μη τήρηση ή πρόθεση μη τήρησης του συμφωνημένου πενθημέρου.
4.       Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων        
4.1.Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το έτος, υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.    
4.2.Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη  ειδοποίηση  του  εργαζόμενου   προς τον  εργοδότη)  του  μέχρι  τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτός είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.    
4.3.Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 25η Μαΐου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.    
4.4.Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.    
4.5.Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
4.6.    Οι   εργοδότες   μη   συνεχούς   λειτουργίας   ξενοδοχειακών   επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη-επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιω χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση
προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις  ήτοι το αργότερο από 25 Μαίου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις .


5.Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουμένων

5.1    Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργαζόμενου που απασχολήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.

5.2    Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από προειδοποίηση δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο, εκτός για δικαιολογημένη αιτία.


5.3     Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.

5.4    Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους. Η σειρά προτεραιότητας και ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται από τον εργοδότη.


6.    Άδειες

6.1    Άδεια γάμου. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εφ΄ όσον ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερη εργασία και έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές εφ΄ όσον ο εργαζόμενος απασχολείται εξαήμερο. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/45.

6.2    Άδεια μητρότητας. Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ΄ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων. Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.


6.3    Άδεια γέννησης τέκνου. Στον πατέρα εργαζόμενο, που υπάγεται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.

6.4    Αναλογία ετήσιας αδείας εποχιακά απασχολουμένων. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.


7.    Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων: Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν δικαίωμα έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών για ιδιωτική παραμονή με τους οικείους τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του Ν. Λασιθίου.

8.    Αποζημίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος: Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και αποχωρούν από την εργασίας τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως  λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα κατεβάλλετο στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο.

9.    Εφαρμογή θεσμικών εθνικής ΓΣΣΕ: Οι όροι της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών-τριών και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγούμενων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

10.    Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας: Τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15/7/2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010 2011 και 2012 συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16-7-2010).

11.    Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής.

11.1    Οι εργοδότες/επιχειρήσεις, που υπάγονται στην παρούσα παρακρατούν κατά την καταβολή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών του «Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου» και να την αποδίδουν σ’ αυτόν.

11.2    Παρακράτηση μπορεί να γίνει μόνο από εργαζόμενους που είναι μέλη του Συνδέσμου και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως με σχετική δήλωσή τους στον εργοδότη. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να κατατεθεί στον εργοδότη και μέσω του Συνδέσμου, μπορεί δε να ανακληθεί από τον εργαζόμενο οποτεδήποτε.


11.3    Το παρακρατούμενο ποσό είναι αυτό που ορίζεται από το καταστατικό του Συνδέσμου (το οποίο γνωστοποιεί ο Σύνδεσμος στους εργοδότες με αποστολή σχετικού αντιγράφου αποσπάσματος του καταστατικού του ή της τυχόν απόφασης της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτού) και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Σύνδεσμο με κατάθεση από τον εργοδότη του παρακρατηθέντος ποσού στο Λογαριασμό 302/296229-20 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Με την κατάθεση των αποδιδόμενων ποσών η επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και κατάλογο των εργαζομένων από τους οποίους παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνδικαλιστική εισφορά.

Άρθρο 5
Ισχύς – Διάρκεια – Λοιπές Ρυθμίσεις
1.    Οι όροι της παρούσας κωδικοποιούν τους όρους των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων) και δεν θίγουν ευνοϊότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από  νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας και επιχειρησιακή συνήθεια.
2.    Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2018 και λήγει την 31.12.2019.

Η παρούσα υπογράφεται σε επτά (7) όμοια πρωτότυπα κάθε μέρος έλαβε ένα και ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου έλαβε τέσσερα (4) για να επιμεληθεί την κατάθεση της παρούσας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με το νόμο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Σήμερα την 2α Μαρτίου 2018 μεταξύ:
1.    της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Βαρδάκη και
2.    του Συνδέσμου υπαλλήλων ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκης
3.    του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιεράπετρας και Περιχώρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Άννα Φανουράκη

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα ΣΣΕ στην παράγραφο 9 εδάφιο α (επίδομα μεταφοράς) προστίθεται και η πόλη της Ιεράπετρας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 71%

Αέρας: 10 km/h

  • 20 ΙΑΝ 2020

    Μερική συννεφιά 10°C 5°C

  • 21 ΙΑΝ 2020

    Μερική συννεφιά 10°C 3°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή