Loading...

Γραφτείτε Συνδρομητές

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό και σας δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι 10 σελίδες.

Η ανάγνωση του περιοδικού γίνεται σε 2 συσκευές της επιλογής σας.Για επιπλέον ανάγνωση σε συσκευές σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Το περιοδικό κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

•    Ανάγκη να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους το δικαίωμα καθορισμού των κατωτάτων ορίων αποδοχών των εργαζομένων
•    Πλήρης & αναλυτικός οδηγός για τις εισφορές μελών Δ.Σ. με παραδείγματα και τρόπος απεικόνισης στην Α.Π.Δ.
•    Παροχές μητρότητας (Κυοφορίας – Λοχείας)
•    Λιανική Τιμή προ Φόρων για την αμοιβή σε είδος από τη χρήση εταιρικού οχήματος
•    Τι σημαίνει: Επίσχεση εργασίας
•    Δώρο εορτών Πάσχα
•    Ποσοστά Ασφάλισης και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των προσώπων που υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (μπλοκάκια)
•    Ποσοστά Ασφάλισης και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των μισθωτών Υγειονομικών
•    Οι ημέρες αργίας της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς για το 2017
•    Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017
•    Περιλήψεις νομολογίας, αποφάσεις
•    … και άλλα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

• Ο κατ' επάγγελμα δανεισμός προσωπικού και η συμβολή του στη μείωση της ανεργίας 
• Η εθνική μας σύνταξη – Τρόπος υπολογισμού
• Τύπος, περιεχόμενο και προθεσμία υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων 
• Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα  • Ποσοστά Εισφορών Υπαγομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης[Ε.Φ.Κ.Α.] - Πίνακες
• Τι σημαίνει: Συρροή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. στο ίδιο πρόσωπο 
• Χρόνος διατήρησης των καταστάσεων προσωπικού κ.λπ. εντύπων
• Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου 2017
• Περιλήψεις νομολογίας, Εγκύκλιοι … και άλλα!    

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...     

 • Ένας και μοναδικός τρόπος σωτήριας των ασφαλιστικών ταμείων
 • Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι συνέπειες τους στην Ελλάδα
 • Σταθερή προς το παρόν και φέτος η παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Τι σημαίνει: Υπηρεσία - Προϋπηρεσία
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την  Καθαρά Δευτέρα
 • Περιλήψεις νομολογίας, Εγκύκλιοι … και άλλα!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
περιεχόμενα...

 • Η περιπέτεια του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και τα ερωτήματα για την δυνατότητα εφαρμογής του 
 • Απασχόληση προσωπικού με δανεισμό από ΕΠΑ 
 • Παρακολούθηση με κάμερες του χώρου εργασίας 
 • Η γνωστοποίηση των όρων εργασίας του Π.Δ. 156/94 
 • Τι σημαίνει; Μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • Κυριακές που θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Χώρας κατά το έτος 2017 
 • Περιλήψεις νομολογίας, έγγραφα Υπ. Εργασίας / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...και άλλα!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα
 • Παροχή εργασίας αποσπασμένων πολιτών - κρατών της Ε.Ε. στην Ελλάδα
 • Ασφάλιση απασχολούμενων με το κομμάτι (φασόν)
 • Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων
 • Τι σημαίνει; Ομαδικές απολύσεις
 • Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
 • Δικαιώματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε.11 για τις άδειες των εργαζομένων που χορηγήθηκαν μέσα στο έτος 2016
 • Η τελευταία Κυριακή του έτους και η λειτουργία των καταστημάτων
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ...και άλλα!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας & οι συγγενικές της σχέσεις - προβληματισμοί και κίνδυνοι
 • Οι νέοι όροι απασχόλησης και απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 • Η μακρά ασθένεια ως λύση της σύμβασης εργασίας
 • Ανοικτά τα καταστήματα κατά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
 • Τι σημαίνει; κατάχρηση δικαιώματος
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας Α.Μ.Ε.Α.
 • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ...και άλλα!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Σ.ΕΠ.Ε. 
 • Ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες ισχύουν μικρότερα ωράρια εργασίας από τις 40 ώρες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
 • Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει για τους Καθηγητές Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών 
 • Ποσοστά εισφορών εργοδοτών & ασφαλισμένων 
 • Τι σημαίνει; Υποχρεωτική & αυτοδίκαιη ασφάλιση ...και άλλα!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Οι κανονικές άδειες ανάπαυσης των εργαζομένων 
 • Απασχολούμενοι συνταξιούχοι δημόσιου ως μισθωτοί η αυτοαπασχολούμενοι 
 • Συνέπειες για τους εργαζόμενους από τις αυθαίρετες (αδικαιολόγητες) απουσίες από την εργασία τους
 • Ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνεισπραττόμενων Οργανισμών ΟΑΕΔ - ΟΕΚ - ΟΕΕ
 • Τι σημαίνει; Διευθυντικό δικαίωμα 
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου ...και άλλα!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ παροχών
 • Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)
 •  Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες αργίας
 • Το νομικό περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.
 • Τι σημαίνει; Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας από μισθωτό ...και άλλα!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Διευκολύνσεις των εργαζόμενων με οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Το άρθρο 20 του ασφαλιστικού ν. 4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων 
 • Τι ισχύει σήμερα για τα επιδόματα ωρίμανσης, γάμου, ισολογισμού κ.λπ. που έπαυσαν να καταβάλλονται ή πάγωσαν με βάση την Π.Υ.Σ. 6//2012
 • Τι σημαίνει; Σύμβαση μαθητείας (ανήλικοι μισθωτοί)
 • Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος ...και άλλα!

ΜΑΪΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης παράλληλης απασχόλησης σε περισσότερες από μία ειδικότητες;
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνιτών οικοδόμων που εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου 
 • Παραγωγοί πωλήσεων (Πλασιέ)
 • Τι σημαίνει; Οικόσιτοι & οικιακοί μισθωτοί 
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών βάσει της ασφαλιστικής νομοθεσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...και άλλα!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ημέρες ασφάλισης μερικώς απασχολούμενων
 • Εργασία εκτός έδρας Έννοια, Προϋποθέσεις, Αποζημίωση
 • Το επίδομα γάμου αμειβομένων με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Τι σημαίνει; Φορέας Συνταξιοδότησης
 • Επίδομα (Δώρο) εορτών Πάσχα
 • Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016
 • Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς ...και άλλα!

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Εγκατάσταση, χειρισμός & συντήρηση μηχανημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αόριστου χρόνου κατόπιν υποβολής μήνυσης εναντίον του μισθωτού
 • Καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με προειδοποίηση 
 • Υπολογισμός της προϋπηρεσίας των στρατευόμενων μισθωτών
 • Συνέπειες της παρόδου 3μήνου από τη λήξη των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. χωρίς υπογραφή νέας (Μετενέργεια)
 • Τι σημαίνει; Βλαπτική μεταβολή
 • Αμοιβή 6ης ημέρας με 5θήμερη εβδομαδιαία απασχόληση
 • Το επίδομα γάμου αμειβομένων με Κλαδικές κ.λπ. Σ.Σ.Ε. ...και άλλα!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Όρια βραχείας ασθενείας και άδεια
 • Η Σύμβαση τηλεργασίας ως μορφή ευέλικτης απασχόλησης
 • Μετάθεση των μισθωτών σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας τους
 • Τι σημαίνει; Επιχειρηματική συνήθεια
 • Κυριακές που θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Χώρας κατά το έτος 2016
 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης Λ.Α.Ε.Κ.
 • Δελτίο τύπου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Δώρο Χριστουγέννων στην Α.Π.Δ. ...και άλλα!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Εισοδηματική ενίσχυση εργαζόμενων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
 • Ποιοι μισθωτοί θεωρούνται διευθυντικά στελέχη ή πρόσωπα εμπιστοσύνης που εξαιρούνται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
 • Το καθεστώς των εργαζομένων σε τουριστικά & επισιτιστικά επαγγέλματα 
 • Απασχόληση και αμοιβή ανήλικων μισθωτών που συνάπτουν σύμβαση μαθητείας
 • Τι σημαίνει; Χρονικά όρια εργασίας 
 • Εφευρέσεις κατά την εκτέλεση μισθωτής εργασίας 
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης εργαζόμενου με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας αορίστου χρόνου ...και άλλα!

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Ηλιοφάνεια

20°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 26%

Αέρας: 6.44 km/h

 • 24 ΑΠΡ 2017

  Ηλιοφάνεια 20°C 12°C

 • 25 ΑΠΡ 2017

  Μερική συννεφιά 22°C 12°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή