Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 376/1971

ΦΕΚ 111 Α 1-6-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν.539/1945 "ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ" ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 775/1970

ΦΕΚ 290 Α 31-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝΙΚΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩ ΑΘΗΝΩΝ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΤΟΥ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 781/1970

ΦΕΚ 291 Α 31-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ Της ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ, ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ, ΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 763/1970

ΦΕΚ 283 Α 21-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 765/1970

ΦΕΚ 280 Α 21-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 515/1970

ΦΕΚ 95 Α 22-4-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 479/1970

ΦΕΚ 72 Α 27-3-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΥΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 361/1969

ΦΕΚ 244 Α 28-11-1969

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 212/1969

ΦΕΚ 112 Α 14-6-1969

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 61/1968

ΦΕΚ 302 Α 18-12-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή