Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 515/1970

ΦΕΚ 95 Α 22-4-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 479/1970

ΦΕΚ 72 Α 27-3-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΥΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 361/1969

ΦΕΚ 244 Α 28-11-1969

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 212/1969

ΦΕΚ 112 Α 14-6-1969

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 61/1968

ΦΕΚ 302 Α 18-12-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 447/1968

ΦΕΚ 130 Α 14-6-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 435/1968

ΦΕΚ 124 Α 4-6-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 380/1968

ΦΕΚ 85 Α 26-4-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 303/1968

ΦΕΚ 42 Α 27-2-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 2624/53 "ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 178/1967

Αναγκαστικός Νόμος - ΦΕΚ 167 Α 31-10-1967

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή